Als moeder van drie heb ik uiteraard al veel ervaring met mijn eigen kinderen. Toch is er een groot verschil tussen het opvoeden van je eigen kinderen en het opvangen van gastkinderen.

Toen onze eigen kinderen nog klein waren, waren ze heel ondeugend als er gastkindjes in de buurt waren. Deze streken zijn gelukkig steeds minder geworden.

Bij de gastkindjes merk je heel goed dat ze in ós Huuske vaak anders reageren dan dat ze thuis zouden doen. Uiteraard zijn er ook heel veel dingen herkenbaar voor de ouders. Ik heb dan ook veel geleerd van de opvangkindjes en hun ouders, en ik leer nog elke dag iets nieuws bij. 

Eind 2008 heb ik een cursus EHBO aan kinderen gevolgd. Deze cursus wordt elke twee jaar herhaald. In 2010 haalde ik mijn MBO diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2, sinds 2013 ben ik in het bezit van het SPW 3 diploma en in 2014 heb ik mijn diploma kinder en opvoedcoach (HBO niveau) gehaald.

Bovendien heb ik een training gevolgd bij Kiki, VVE voor gastouders en mag ik mijn gecertificeerd VVE KIKI gastouder noemen.

VVE staat hier voor veelzijdige en vroegschoolse educatie. Dit betekend dat de kinderen gestructureerd activiteiten aangeboden krijgen (we werken met thema's) waarbij, op een speelse manier, alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden, waarbij de behoefte van het kind centraal staat!

In het voorjaar van 2016 heb ik de opleiding familie en organisatieopstellingen afgerond. Als vervolg hierop heb ik de master opleiding gevolgd en heb ik in het voorjaar van 2017 mijn opleiding therapeut systemisch werk afgerond.

In 2017 heb bovendien het trainerschap voor POPtalk (communicatie ondersteunend programma) gehaald en heb ik me verdiept in rouw en verliesverwerking bij kinderen.

Tevens heb ik in 2022 de scholing Baby's In-Zicht gevolgd. Deze scholing is vanaf 2025 verplicht voor alle pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, die werken met baby's.

 

Uiteraard sta ik ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en de lokatie wordt regelmatig geïnspecteerd door de GGD.